W skrócie

Oferta realizacji zadania publicznego - przeciwdziałanie

Na stronach BIP Gminy Żyraków pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pogoda dla gminy Żyraków

Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Działaj Lokalnie” edycja 2019

 

W minioną środę, 15.05.2019 r., w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej (Wola Żyrakowska 73) w Gminie Żyraków, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15:30 i trwało do godz. ok. 16:30. Przedstawione zostały założenia i idee programu, które w imieniu „Działaj Lokalnie” i Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (DKB) przejrzyście zaprezentował Paweł Ochab. Zarówno w trakcie jak i po zakończeniu prezentacji był czas na pytania dotyczące tegorocznej edycji programu, zadawane przez zebranych uczestników. Gminę Żyraków w spotkaniu reprezentował wice wójt Gminy Grzegorz Reguła, doceniający zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców w „Działaj Lokalnie”.

 Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami, prowadzony jest w powiecie dębickim od 2010 r. i ma za sobą już ponad 130 zrealizowanych inicjatyw. Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL) w powiecie dębickim jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, kierowane przez Zbigniewa Nosala, Prezesa DKB. Tegorocznymi Partnerami „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim są Jednostki Samorządu Terytorialnego: Gmina Dębica, Miasto i Gmina Pilzno, Gmina Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
Dzięki programowi „Działaj Lokalnie” możliwe jest pozyskanie dotacji w wysokości do 6 000 zł na realizację inicjatyw i działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego. Liczy się dobry i ciekawy pomysł, który przełoży się na zaangażowanie i aktywizację społeczności, podnosząc poziom lokalnego kapitału społecznego.
Więcej informacji o programie „Działaj Lokalnie” można znaleźć na: http://dzialajlokalnie.pl/.
Regulamin tegorocznej edycji programu na: http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2019/.

 


________________________________________

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków
oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
________________________________________

 

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217