W skrócie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wola Wielka.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Straszęcin.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Nagosznyn.

Punkt poboru próbek krwi

W ośrodku zdrowia w Żyrakowie funkcjonuje punkt poboru próbek (krwi i moczu). Z możliwości oddania swoich próbek do badań mogą skorzystać pacjenci ośrodka zdrowia w Żyrakowie. Materiał do badań można oddać w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7.00 do 9.00. Badania dla pacjentów spoza ośrodka a także wszystkie badania nie będące w gestii lekarza POZ są odpłatne.

Godziny otwarcia

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. zostały zmienione godziny pracy Urzędu Gminy w Żyrakowie. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek – od 08:00 do 16:00
wtorek - piątek – od 07:00 do 15:00

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pogoda dla gminy Żyraków

Ogłoszenie o przetargu. Dzierżawa działki 4 ha.

Wójt Gminy Żyraków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków o powierzchni 4.00 ha w miejscowości Straszęcin, Gmina Żyraków.

Opis działki:

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 48/2 o powierzchni 4 ha (powierzchnia całej działki: 7,2851 ha). Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica - Zachód. Teren płaski, pokryty samosiewami drzew i krzewów. Kształt regularny, wieloboczny. Dojazd odbywa się drogą gminna, utwardzoną. Działka zlokalizowana w otoczeniu nieruchomości niezabudowanych i dróg dojazdowych. Na przedmiotowej nieruchomości brak linii energetycznych do odbioru wyprodukowanej energii.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1P – teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów  wg zapisów miejscowego planu Gminy Żyraków pn. „Park Przemysłowy - Straszęcin”. 

Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja obiektów produkcyjnych, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, składowych, magazynowych, baz transportowych i przeładunkowych, centrów badawczych, technologicznych i logistycznych wraz z zabudową towarzyszącą, funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem.

Szczegóły w ogłoszeniu o przetargu (strona BIP). oraz na stronie bucze.gminazyrakow.pl

     

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

Gminny Żłobek w Żyrakowie: tel. 146876317, zlobek@zyrakow.pl, www.zlobekzyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217