W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Ostatnia sesja Rady Gminy w Żyrakowie

W dniu 24 października 2014 roku w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbyła się XLVII Sesja VI kadencji Rady Gminy w Żyrakowie. 

Ostatnia Sesja, ostatnie Uchwały podejmowane przez Radnych, ostatnie spotkanie w takim gronie... 

Cztery lata ciężkiej pracy Radnych i Sołtysów dobiegło końca, przyszedł czas podsumowania działań, podziękowań i wzajemnego uścisku dłoni.

 

„Nasze dokonania są konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem aktywności i zaangażowania wszystkich samorządowców oraz dobrej współpracy z mieszkańcami naszej gminy. Mimo występujących w czasie trwania kadencji różnic zdań myślę, że w najpoważniejszych sprawach udawało się osiągnąć porozumienie”. Tak pożegnał się z obecnymi na Sesji radnymi i Sołtysami Wójt Gminy Żyraków, Marek Rączka. Wszystkim, którzy ubiegają się o kolejną kadencję czy to funkcję radnego, czy Sołtysa życzył powodzenia w nadchodzących wyborach. W swoim imieniu podziękowania zebranym przekazał także Przewodniczący rady Gminy w Żyrakowie, Pan Sławomir Łanucha „Dzięki ambitnym celom i podejmowanym odpowiedzialnie decyzjom, razem z mieszkańcami, możemy cieszyć się dzisiaj sukcesami wspólnie zrealizowanych inwestycji. Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków, za troskę wyrażającą się w podejmowaniu i skutecznym inicjowaniu działań, za dbałość i pełne zaangażowanie dla lepszego, godniejszego życia naszych mieszkańców.”

Na sesję przybył także Pan Wiesław Lada, Dyrektor KRUS i radny Rady Powiatu Dębickiego, który podziękował za mijającą, czteroletnią, bardzo dobrą i owocną współpracę. W ostatniej sesji Rady Gminy w Żyrakowie uczestniczyli także : Pani Danuta Klabacha, Prezes BS w Żyrakowie, Pan Wacław Szybała, Kierownik Posterunku Policji w Żyrakowie, Pan Krzysztof Czerwiec, Zastępca Wójta Gminy Żyraków, Pani Marta Erazmus, Sekretarz Gminy Żyraków, Pani Celina Byś, Skarbnik Gminy oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów Urzędu Gminy.

 

Fotorelacja:

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217