W skrócie

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Przypominamy iż do dnia 10-01-2019 r Urząd Gminy w Żyrakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Sołtysów oraz kandydatów do Rad Sołeckich. Zgłoszenie należy składać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w godzinach 7.00-14.00. Przypominamy iż zgodnie z kalendarzem wyborczym wybory sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Żyraków odbędą się w dniu 17 lutego 2018 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Ostatnia sesja Rady Gminy w Żyrakowie

W dniu 24 października 2014 roku w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbyła się XLVII Sesja VI kadencji Rady Gminy w Żyrakowie. 

Ostatnia Sesja, ostatnie Uchwały podejmowane przez Radnych, ostatnie spotkanie w takim gronie... 

Cztery lata ciężkiej pracy Radnych i Sołtysów dobiegło końca, przyszedł czas podsumowania działań, podziękowań i wzajemnego uścisku dłoni.

 

„Nasze dokonania są konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem aktywności i zaangażowania wszystkich samorządowców oraz dobrej współpracy z mieszkańcami naszej gminy. Mimo występujących w czasie trwania kadencji różnic zdań myślę, że w najpoważniejszych sprawach udawało się osiągnąć porozumienie”. Tak pożegnał się z obecnymi na Sesji radnymi i Sołtysami Wójt Gminy Żyraków, Marek Rączka. Wszystkim, którzy ubiegają się o kolejną kadencję czy to funkcję radnego, czy Sołtysa życzył powodzenia w nadchodzących wyborach. W swoim imieniu podziękowania zebranym przekazał także Przewodniczący rady Gminy w Żyrakowie, Pan Sławomir Łanucha „Dzięki ambitnym celom i podejmowanym odpowiedzialnie decyzjom, razem z mieszkańcami, możemy cieszyć się dzisiaj sukcesami wspólnie zrealizowanych inwestycji. Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków, za troskę wyrażającą się w podejmowaniu i skutecznym inicjowaniu działań, za dbałość i pełne zaangażowanie dla lepszego, godniejszego życia naszych mieszkańców.”

Na sesję przybył także Pan Wiesław Lada, Dyrektor KRUS i radny Rady Powiatu Dębickiego, który podziękował za mijającą, czteroletnią, bardzo dobrą i owocną współpracę. W ostatniej sesji Rady Gminy w Żyrakowie uczestniczyli także : Pani Danuta Klabacha, Prezes BS w Żyrakowie, Pan Wacław Szybała, Kierownik Posterunku Policji w Żyrakowie, Pan Krzysztof Czerwiec, Zastępca Wójta Gminy Żyraków, Pani Marta Erazmus, Sekretarz Gminy Żyraków, Pani Celina Byś, Skarbnik Gminy oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów Urzędu Gminy.

 

Fotorelacja:

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217