W skrócie

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Przypominamy iż do dnia 10-01-2019 r Urząd Gminy w Żyrakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Sołtysów oraz kandydatów do Rad Sołeckich. Zgłoszenie należy składać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w godzinach 7.00-14.00. Przypominamy iż zgodnie z kalendarzem wyborczym wybory sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Żyraków odbędą się w dniu 17 lutego 2018 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Nie tylko słowa mówią…

    

W Nagoszynie Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej z licznymi partnerami przygotowało promocję albumu „OJCOWIZNA FOTOGRAFIĄ MALOWANA, CZYLI NIEZWYKŁE MIEJSCA W GMINIE ŻYRAKÓW”. W 2013 roku zrodził się pomysł, aby udowodnić, że gmina Żyraków to nie tylko aktywni mieszkańcy, ale również urokliwe miejsca, a tym samym pokazać ludziom, że to, co najpiękniejsze jest obok nich i warto przez pryzmat tych miejsc budować wizerunek Małej Ojczyzny. Stąd koncepcja projektu "Rowerem po gminie Żyraków w poszukiwaniu magii miejsc".

Wówczas w ramach działań Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej mieszkańcy gminy Żyraków przemierzyli wzdłuż i wszerz na rowerach jej tereny a najwytrwalsi uczestnicy odwiedzili 13 sołectw: Bobrową, Górę Motyczną, Mokre, Cieszęciny, Wolę Wielką, Wolę Żyrakowską, Bobrową Wolę, Zasów, Straszęcin, Korzeniów, Nagoszyn, Zawierzbie, Żyraków. Biorący udział w rajdach rowerowych uczestniczyli w warsztatach fotograficznych oraz konkursie fotograficznym, zaś całość projektu zakończyła ekspozycja zdjęć w Dworku w Straszęcinie. Wystawa została zdjęta, a fotografie uwydatniające walory przyrodnicze, dorobek kulturowy żyrakowskiej ziemi trafiły do szuflad. 

Członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej postanowili utrwalić zgromadzony materiał w postaci publikacji. „Chociaż pomysłodawcą publikacji są członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej, to jej realizacja nie byłaby możliwa bez zaangażowania mieszkańców gminy Żyraków” podkreślają Diana Wójcik, Krystyna Kania, Aneta Ćwik, autorki przedsięwzięcia. Album utrwala urokliwe miejsca gminy Żyraków będące największym bogactwem tego regionu. Promocja książki była lekcją patriotyzmu pozbawioną patosu, a nauczycielami stali się uczniowie, którzy w montażu słowno-muzycznym pt. „Powrócisz tu…”, wprowadzając w klimat albumu, wyrazili zachwyt nad rodzinnymi stronami i przywiązanie do ponadczasowych prawd moralnych budujących obraz Ojczyzny i ludzi, dla których ojcowizna nie jest pustym słowem, ale najpiękniejszym wspomnieniem, powrotem do korzeni, tęsknotą, Itaką, bo każdy z nas bywał Odysem wracającym w ojczyste progi. Album powstał dzięki pozyskaniu przez stowarzyszenie środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217