W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową

  

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową w hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbył się Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową, któremu towarzyszył kiermasz wielkanocny. Główną atrakcją niedzielnego popołudnia były pokazy ciekawych stroików wielkanocnych oraz tradycyjnych potraw, które zainteresowani mogli zakupić. Konkurs obejmował 3 kategorie: I Pisanka Tradycyjna, II Pisanka Współczesna, III Ozdoby Wielkanocne, IV Stół Wielkanocny. Oceniała komisja w składzie: Maria Czernik, Mariola Zając, Ryszard Pajura.

 

Do udziału w imprezie zgłosiło się ponad 40 wystawców, wśród nich Koła Gospodyń Wiejskich, Warsztaty Terapii Zajęciowej, wystawcy indywidualni. Jak mówią organizatorzy (Starostwo Powiatowe w Dębicy), dziewiąta już edycja konkursu świadczy o jego rosnącej popularności i dużym zainteresowaniu mieszkańców.

Wśród wystawianych towarów nie zabrakło kolorowych pisanek ozdabianych na wydmuszkach, zajączków, czy plecionych i wykonywanych na szydełku koszyczków wielkanocnych.

WYNIKI KONKURSU:

w kategorii "Pisanka tradycyjna":

 • I miejsce: Halina Komórek
 • dwa II miejsca: Dorota Szalwa, Kinga Cebulska

w kategorii "Pisanka współczesna":

 • I miejsce: Małgorzata Tabasz
 • II miejsce: Joanna Bernat
 • III miejsce: ZSZ Specjalnych w Dębicy

wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich w Stasiówce

w kategorii "Współczesne ozdoby wielkanocne":

 • I miejsce: Stowarzyszenie Radość w Dębicy
 • II miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy
 • dwa III miejsca: Dom Seniora w Dębicy; Jakub, Martyna, Karolina Jarosz

trzy wyróżnienia: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku, Warsztaty terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy

w kategorii "Stół wielkanocny":

 • I miejsce: Stowarzyszenie Górzanki
 • II miejsce: Stowarzyszenie Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej
 • III miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie

trzy wyróżnienia: Koło Gospodyń w Zawadzie, Koło Gospodyń w Straszęcinie, Koło Gospodyń w Brzostku

 Galeria zdjęć:

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217