W skrócie

Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Ogłoszenie - poszukujemy pracowników (2)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, iż we współpracy z Gminą Żyraków planuje powołanie, na przełomie marca i kwietnia 218 r. Spółdzielni Socjalnej „RADOŚĆ” o profilu porządkowo-remontowym. W związku z powyższym chcemy zatrudnić (umowa o pracę) 5 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków. Do zadań ww. osób będzie należało wykonywanie prac, takich jak: koszenie trawników i rowów, przycinanie gałęzi, zamiatanie liści, malowanie hydrantów, sprzątanie chodników i placów, utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych itp. Wszystkie osoby chętne do pracy prosimy o kontakt z p. Dominikiem Wołowiec (tel. 508 611 204) lub 14 681 16 14

Komunikaty

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego Więcej


KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu Więcej


KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych Więcej


 

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

,,Życie przeżyć, to jak drzwi otworzyć i zamknąć”.

Tradycją stało się, że corocznie w Gminie Żyraków organizowane są obchody Złotych Godów. Ta niecodzienna uroczystość odbyła się w sobotę 21 listopada 2015 roku. Rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w Kościele p. w.  Trójcy Świętej w przez księdza Józefa Jasiurkowskiego. Druga część uroczystości odbyła się na sali teatralnej w Zespole Szkół Publicznych  w Żyrakowie. Oprócz dostojnych Jubilatów i ich rodzin zagościli na niej również p. Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków, p. Krystyna Kania kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, p. Lucyna Szymaszek z–ca kierownika USC, p. Elżbieta Ulak dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie.  Zebranych na uroczystości powitała kierownik USC pani Krystyna Kania.

 Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy pan Marek Rączka wraz z  kierownikiem USC. Medale, listy gratulacyjne i kwiaty za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

 1. P. Janina Ryszard Gil –  Bobrowa                                
 2. P.  Wanda i Edward Kopera – Bobrowa                       
 3. P.  Janina i Mieczysław Żak – Bobrowa                        
 4. P. Stanisława i Roman Czaja – Góra Motyczna           
 5. P.  Emilia i Karol Finor –  Góra Motyczna                 
 6. P. Helena i Władysław Hajdon – Góra Motyczna      
 7. P. Zuzanna i Stanisław Micek – Góra Motyczna       
 8. P. Teresa i Edward Partacz – Korzeniów            
 9. P.  Maria i Bronisław Bartkowicz – Mokre                  
 10. P. Krystyna i Stanisław Kuciemba – Mokre       
 11. P. Władysława i Stanisław Mytych – Mokre       
 12. P. Helena i Kazimierz Cyran – Nagoszyn 
 13. P. Maria i Józef Kobos – Nagoszyn 
 14. P. Zenobia i Stanisław Kurzeja – Nagoszyn 
 15. P. Dorota i Jan Węgrzyn – Nagoszyn  
 16. P. Irena i Józef Matejek – Wiewiórka 
 17. P. Zofia i Stanisław Sroka – Wiewiórka 
 18. P. Stefania i Grzegorz Bystrek – Wola Wielka
 19. P. Helena i Mieczysław Gliwa–Wola Żyrakowska  
 20. P. Danuta i Stanisław Żurawscy – Zasów  
 21. P. Janina i Bronisław Książek – Żyraków 
 22. P. Janina i Czesław Sak – Żyraków  

Po przemówieniach, gratulacjach i życzeniach goście zjedli obiad i słodki poczęstunek. O miłą   atmosferę   na uroczystości zadbały p. Lucyna Czernicka i p. Marta  Łączak, które przygotowały ze swoimi wychowankami część artystyczną i drobne upominki specjalnie na tą okazję oraz p. Maria Czernik z CKiP która przygotowała oprawę muzyczną. Złotym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości, którą przyrzekali sobie  na  ślubnym kobiercu oraz doczekania w zdrowiu i pogodzie ducha Brylantowych Godów.  

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217