W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

,,Życie przeżyć, to jak drzwi otworzyć i zamknąć”.

Tradycją stało się, że corocznie w Gminie Żyraków organizowane są obchody Złotych Godów. Ta niecodzienna uroczystość odbyła się w sobotę 21 listopada 2015 roku. Rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w Kościele p. w.  Trójcy Świętej w przez księdza Józefa Jasiurkowskiego. Druga część uroczystości odbyła się na sali teatralnej w Zespole Szkół Publicznych  w Żyrakowie. Oprócz dostojnych Jubilatów i ich rodzin zagościli na niej również p. Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków, p. Krystyna Kania kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, p. Lucyna Szymaszek z–ca kierownika USC, p. Elżbieta Ulak dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie.  Zebranych na uroczystości powitała kierownik USC pani Krystyna Kania.

 Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy pan Marek Rączka wraz z  kierownikiem USC. Medale, listy gratulacyjne i kwiaty za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

 1. P. Janina Ryszard Gil –  Bobrowa                                
 2. P.  Wanda i Edward Kopera – Bobrowa                       
 3. P.  Janina i Mieczysław Żak – Bobrowa                        
 4. P. Stanisława i Roman Czaja – Góra Motyczna           
 5. P.  Emilia i Karol Finor –  Góra Motyczna                 
 6. P. Helena i Władysław Hajdon – Góra Motyczna      
 7. P. Zuzanna i Stanisław Micek – Góra Motyczna       
 8. P. Teresa i Edward Partacz – Korzeniów            
 9. P.  Maria i Bronisław Bartkowicz – Mokre                  
 10. P. Krystyna i Stanisław Kuciemba – Mokre       
 11. P. Władysława i Stanisław Mytych – Mokre       
 12. P. Helena i Kazimierz Cyran – Nagoszyn 
 13. P. Maria i Józef Kobos – Nagoszyn 
 14. P. Zenobia i Stanisław Kurzeja – Nagoszyn 
 15. P. Dorota i Jan Węgrzyn – Nagoszyn  
 16. P. Irena i Józef Matejek – Wiewiórka 
 17. P. Zofia i Stanisław Sroka – Wiewiórka 
 18. P. Stefania i Grzegorz Bystrek – Wola Wielka
 19. P. Helena i Mieczysław Gliwa–Wola Żyrakowska  
 20. P. Danuta i Stanisław Żurawscy – Zasów  
 21. P. Janina i Bronisław Książek – Żyraków 
 22. P. Janina i Czesław Sak – Żyraków  

Po przemówieniach, gratulacjach i życzeniach goście zjedli obiad i słodki poczęstunek. O miłą   atmosferę   na uroczystości zadbały p. Lucyna Czernicka i p. Marta  Łączak, które przygotowały ze swoimi wychowankami część artystyczną i drobne upominki specjalnie na tą okazję oraz p. Maria Czernik z CKiP która przygotowała oprawę muzyczną. Złotym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości, którą przyrzekali sobie  na  ślubnym kobiercu oraz doczekania w zdrowiu i pogodzie ducha Brylantowych Godów.  

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217