W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żyrakowie - 2016 r.

W dniu 16 marca 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie zorganizowano gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedzono je rozgrywkami na szczeblu szkolnym przeprowadzonymi w miesiącu lutym. W gminnych eliminacjach wzięło udział 36 uczniów z terenu Gminy Żyraków rywalizujących w trzech grupach wiekowych: I – grupa –uczniowie szkół podstawowych, II grupa – gimnazjaliści i III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami OTWP byli: Urząd Gminy w Żyrakowie, Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrakowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dostarcza również wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na podstawie regulaminu turnieju komisja konkursowa, po dokonaniu oceny testów pisemnych i wypowiedzi ustnych zakwalifikowała 6 uczniów (pierwsze i drugie miejsce z każdej grupy wiekowej) do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 7 kwietnia br. w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy.

 I grupa wiekowa

  1. Wojciech Świerk– ZSP w Straszęcinie
  2. Igor Litwa – SP w Woli Wielkiej
  3. Jakub Wałęga -  SP w Mokrem

II grupa wiekowa

  1. Natalia Wrona - ZSP w Żyrakowie
  2. Maciej Fluder - ZSP w Straszęcinie 
  3. Michał Persak –  ZSP w Straszęcinie 

III grupa wiekowa:

  1. Dominik Wrona – II LO im. ks. Jana Twardowskiego  w Dębicy
  2. Wiktoria Stryczek – Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 

Zwycięzcy konkursu oraz wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Żyraków. Wszystkim uczestnikom teleturnieju serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217