W skrócie

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Przypominamy iż do dnia 10-01-2019 r Urząd Gminy w Żyrakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Sołtysów oraz kandydatów do Rad Sołeckich. Zgłoszenie należy składać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w godzinach 7.00-14.00. Przypominamy iż zgodnie z kalendarzem wyborczym wybory sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Żyraków odbędą się w dniu 17 lutego 2018 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Żyraków.

14 października 2016 w godz. popołudniowych strażacy uczestniczyli w gminnych ćwiczeniach taktyczno-bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Żyraków, których tematem było doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów budynków oraz gaszenia pożarów lasów. Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody: z informacji uzyskanej drogą telefoniczną wynika, że powstał pożar w budynku dworku w miejscowości Korzeniów, a kilku użytkowników budynku nie opuściło obiektu, Ponadto ze względu na niską wilgotność ściółki w lesie oraz nieostrożność osób posługujących się otwartym ogniem dochodzi do pożaru lasu w pobliżu miejscowości Korzeniów.

Pożar obejmuje zasięgiem kilkadziesiąt arów i szybko się rozprzestrzenia. Tak wyglądał scenariusz gminnych ćwiczeń organizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żyrakowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Celami ćwiczenia było: przeprowadzenie przeglądu sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków przeznaczonych do wykonania ćwiczenia, przypomnienie zasad BHP w obrębie zagrożenia dymem i gazami pożarowymi, taktyka działań w budynkach zaliczonych do ZL, taktyka działań przy gaszeniu pożarów lasów, sprawdzenie faktycznych możliwości taktyczno-technicznych sprzętu O.D.O. będących na wyposażeniu jednostek OSP gminy Żyraków,

W ćwiczeniach wzięło udział 11 zastępów strażaków z OSP Bobrowa, Korzeniów, Mokre, Góra Motyczna, Cieszęciny, Nagoszyn, Wiewiórka, Straszęcin, Wola Żyrakowska, Zasów i Żyraków. Ocenę przygotowania przeprowadzenia ćwiczeń  oraz ocenę ćwiczących przedstawił Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego mł. bryg. mgr inż. Jacek Pawłowski oraz st. kpt. Wiktor Porada z KP PSP w Dębicy, którzy stwierdzili, że zakładane cele zostały wykonane prawidłowo i ćwiczenia zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Ćwiczenia obserwowali Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. bryg. mgr inż. Wojciech Buszek. 

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia ...

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217