W skrócie

Dzierżawa gruntów

Szanowni Państwo, Firma Electricom Engineering Sp. z o.o  serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych długoterminową dzierżawą gruntów na korzystnych warunkach. Oferta jest kierowana do wszystkich mieszkańców gminy. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: Electricom Engineering Sp. z o.o. tel. 12 307 18 00. kom. 516 402 328 e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Żyraków ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w Woli Wielkiej. Więcej ...

Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Ogłoszenie - poszukujemy pracowników (2)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, iż we współpracy z Gminą Żyraków planuje powołanie, na przełomie marca i kwietnia 218 r. Spółdzielni Socjalnej „RADOŚĆ” o profilu porządkowo-remontowym. W związku z powyższym chcemy zatrudnić (umowa o pracę) 5 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków. Do zadań ww. osób będzie należało wykonywanie prac, takich jak: koszenie trawników i rowów, przycinanie gałęzi, zamiatanie liści, malowanie hydrantów, sprzątanie chodników i placów, utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych itp. Wszystkie osoby chętne do pracy prosimy o kontakt z p. Dominikiem Wołowiec (tel. 508 611 204) lub 14 681 16 14

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Fitness dla seniora - nowe usługi aktywności społecznej

20 listopada 2016 roku w Domu Weselnym Red Rose w Przecławiu, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: „Fitness dla seniora - nowe usługi aktywności społecznej” realizowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS 2016) której Organizatorem było Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania. Konferencję Honorowym Patronatem objął Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, a gościem specjalnym, który przedstawił założenia i kierunki działań Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kształtowaniu polityki dotyczącej osób niepełnosprawnych i starszych; był Pan Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy zajęć realizowanych na terenie 5 Gmin będących uczestnikami projektu wraz z gospodarzami swoich Gmin i przedstawicielami samorządów tj:

  • Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Pan Krzysztof Kaczmarski wraz z przedstawicielami UTW w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Związku Emerytów i Rencistów; 
  • Burmistrz Szczucina – Pan Andrzej Gorzkowicz wraz z przedstawicielami Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie i seniorami skupionymi wokół działań prowadzonych przez CKiB; 
  • Burmistrz Przecławia - Pan Ryszard Wolanin pełniący jednocześnie honory gospodarza spotkania jako Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania PROWENT wraz z przedstawicielami Stowarzyszeń skupiających seniorów: Klubu Seniora Złoty Wiek i Stowarzyszenia Przecławski Krąg;
  • Burmistrz Radomyśla Wielkiego - Pan Józef Rybiński wraz z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora w Radomyślu Wielkim 
  • Wójt Gminy Żyraków - Pan Marek Rączka wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy ds. współpracy z ngo oraz przedstawicielami Stowarzyszeń z tereny Gminy Żyraków. 

Spotkanie przebiegło w owocnej atmosferze prezentacji działań z terenu poszczególnych Gmin, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wzajemnych inspiracji. W panelu dyskusyjnym samorządowcy zwrócili uwagę na dobre kierunki zmian w polityce społecznej – zwłaszcza w zakresie zwiększania wsparcia, także finansowego na działania realizowane na poziomie samorządów, co jest bardzo ważne także w polityce senioralnej w kontekście nadchodzących zmian demograficznych. Podkreślili, że seniorzy stanowią ważny trzon działań społeczności lokalnych, angażujący się w życie społeczne i publiczne, a wszelkie formy wsparcia zarówno instytucjonalnego, merytorycznego jak finansowego są niezbędne do dalszego rozwoju ich działalności. Konferencja była również okazją do podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu, oraz przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej której wyniki posłużą do podejmowania przez LGD PROWENT dalszych wysiłków w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z przeznaczeniem na wsparcie społeczności z terenu 11 Gmin będących Członkami Stowarzyszenia. Za prowadzenie i organizację Konferencji odpowiedzialna była P. Monika Skowrońska – Ziomek – koordynator projektu, która składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom.

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217