W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Fitness dla seniora - nowe usługi aktywności społecznej

20 listopada 2016 roku w Domu Weselnym Red Rose w Przecławiu, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: „Fitness dla seniora - nowe usługi aktywności społecznej” realizowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS 2016) której Organizatorem było Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania. Konferencję Honorowym Patronatem objął Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, a gościem specjalnym, który przedstawił założenia i kierunki działań Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kształtowaniu polityki dotyczącej osób niepełnosprawnych i starszych; był Pan Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy zajęć realizowanych na terenie 5 Gmin będących uczestnikami projektu wraz z gospodarzami swoich Gmin i przedstawicielami samorządów tj:

  • Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Pan Krzysztof Kaczmarski wraz z przedstawicielami UTW w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Związku Emerytów i Rencistów; 
  • Burmistrz Szczucina – Pan Andrzej Gorzkowicz wraz z przedstawicielami Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie i seniorami skupionymi wokół działań prowadzonych przez CKiB; 
  • Burmistrz Przecławia - Pan Ryszard Wolanin pełniący jednocześnie honory gospodarza spotkania jako Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania PROWENT wraz z przedstawicielami Stowarzyszeń skupiających seniorów: Klubu Seniora Złoty Wiek i Stowarzyszenia Przecławski Krąg;
  • Burmistrz Radomyśla Wielkiego - Pan Józef Rybiński wraz z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora w Radomyślu Wielkim 
  • Wójt Gminy Żyraków - Pan Marek Rączka wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy ds. współpracy z ngo oraz przedstawicielami Stowarzyszeń z tereny Gminy Żyraków. 

Spotkanie przebiegło w owocnej atmosferze prezentacji działań z terenu poszczególnych Gmin, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wzajemnych inspiracji. W panelu dyskusyjnym samorządowcy zwrócili uwagę na dobre kierunki zmian w polityce społecznej – zwłaszcza w zakresie zwiększania wsparcia, także finansowego na działania realizowane na poziomie samorządów, co jest bardzo ważne także w polityce senioralnej w kontekście nadchodzących zmian demograficznych. Podkreślili, że seniorzy stanowią ważny trzon działań społeczności lokalnych, angażujący się w życie społeczne i publiczne, a wszelkie formy wsparcia zarówno instytucjonalnego, merytorycznego jak finansowego są niezbędne do dalszego rozwoju ich działalności. Konferencja była również okazją do podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu, oraz przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej której wyniki posłużą do podejmowania przez LGD PROWENT dalszych wysiłków w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z przeznaczeniem na wsparcie społeczności z terenu 11 Gmin będących Członkami Stowarzyszenia. Za prowadzenie i organizację Konferencji odpowiedzialna była P. Monika Skowrońska – Ziomek – koordynator projektu, która składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom.

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217