W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pół wieku razem

Pięćdziesiąt lat przeżyli ze sobą małżonkowie, którzy świętowali w gminie Żyraków złote gody. Jubileusz ślubu obchodziło 20 par. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele p.w. Trójcy Świętej w Żyrakowie, potem zaproszeni goście  świętowali w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie. Wójt gminy Żyraków, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, uhonorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Gratulując wzorowym żonom i mężom wieloletniego stażu, gospodarz gminy podkreślał znaczenie dobrego przykładu, który Jubilaci dają małżeństwom z krótszym stażem.

„Ten medal jest nagrodą za to, że wytrwaliście w miłości, że byliście wierni złożonej 50 lat temu przysiędze. Zapisaliście w ten sposób piękną kartę w historii swoich rodzin, ale i w historii naszej gminy. Z całą pewnością jesteście wzorem dla współczesnych małżeństw” – mówił wójt. Jaka jest recepta na długoletni związek?  Państwo Barbara i Stanisław Sikorowie podkreślają: „Tolerancja i zgoda, miłość i wzajemny szacunek – gwarantują, że małżeństwo przetrwa 50 lat”.

Wieczorem w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie królowały: taniec i śpiew. Jubilaci i członkowie ich rodzin obejrzeli wzruszający występ dzieci z Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie. 

Uhonorowani Jubilaci to:

  • z Bobrowej: JANINA i JAN JANOROWIE, HELENA I JAN DRYGASIOWIE, EMILIA I ZYGMUNT PIETRZYKOWIE, ALFREDA I LEONARD GRZYBOWIE,
  • z Korzeniowa: STANISŁAWA I STANISŁAW BUZIAKOWIE, ZOFIA I WŁADYSŁAW CISŁOWIE,
  • z Mokrego: STANISŁAWA I JÓZEF SROKOWIE, JANINA I STANISŁAW FLUDEROWIE,
  • z Nagoszyna: STEFANIA I JÓZEF GŁOWACCY, ZOFIA I MARIAN CIEMIORKOWIE,
  • ze Straszęcina: JANINA I STANISŁAW REGUŁOWIE, ZOFIA I LEON NYKLOWIE,
  • z Woli Wielkiej: MARIA I EDWARD CHMIELOWIE, KRYSTYNA I LUDWIK TYRPINOWIE,
  • z Zasowa: CZESŁAWA I JÓZEF SZLACHETKOWIE, MARIA I KAZIMIERZ DERLĘGOWIE,
  • z Zawierzbia: ŁUCJA I KAZIMIERZ KUBKOWIE,
  • z Żyrakowa: BARBARA I STANISŁAW SIKOROWIE, KAZIMIERA I ZDZISŁAW KUDRONIOWIE, ALINA I STANISŁAW KNYCHOWIE.

Złotym Jubilatom życzymy trwania w miłości, którą przyrzekali sobie na ślubnym kobiercu oraz doczekania w zdrowiu i pogodzie ducha brylantowych godów.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217