W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Konkurs plastyczny - Odnawialne źródła energii

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs plastyczny pn. „Pociąg współpracy Polsko-Szwajcarskiej” Odnawialne Źródła Energii w mojej okolicy w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, realizowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu 22 Gmin Związku, w  czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne do 6 lat , I-III klasy szkoły podstawowej, IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

Projekt ma na celu pokazywanie korzyści jakie niesie ze sobą ekologiczny sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższy otoczeniu. Ponad to ma zwrócić uwagę na zwiększenie  wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w najbliższej okolicy oraz  przekazywać wiedzę związaną z efektywnym zarządzaniem energią.

Szkoła zamierzająca uczestniczyć w projekcie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy do dnia 03.03.2017 r. Po wykonaniu prac nauczyciele - opiekunowie konkursu wyłaniają z każdej kategorii wiekowej po 2 najlepsze prace i przesyłają je do Związku. Następnie komisja konkursowa dokona oceny prac, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Dodatkowo zostaną wyróżnione prace z każdej Gminy. 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej na stronie Związku pod adresem www.wisloka.pl  

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217