W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Niezwykłe spotkanie w Mokrem

JESTEŚMY, BY PAMIĘTAĆ!!!

„(…) Syberio, bądź przeklęta,

Zatrułaś moją duszę.(…)

Nie mogę cię zapomnieć. 

Nie chcę ciebie pamiętać!.”

„Syberia” Stanisława Wiatr-Partyka, Tarnów, 1972 r.

My uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mokrem, mieszkańcy Mokrego, pamiętamy i zawsze pamiętać będziemy o żołnierzach AK z Mokrego wywiezionych na Sybir, o tych, którzy wrócili, jak i o tych, którzy na zawsze zasnęli na nieludzkiej ziemi ... Pamięć o Sybirakach trwa w naszych sercach.

Nie zapomnimy także tego niezwykłego spotkania  zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia Mokre - Wczoraj i Dziś” w sobotnie popołudnie w dniu 25 lutego 2017 r. W tym dniu gościliśmy w naszej szkole członków Tarnowskiego Związku Sybiraków w Tarnowie: Prezesa Pana Jan Kitę, z-ca Prezesa Panią Irenę Kasperek, ks. dr Jacka  Soprycha z Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana w Tarnowie, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów – Pana Ryszarda Żądło. W  tym dniu spotkaliśmy się także  ze świadkiem historii. Dostojnym, wyjątkowym gościem była Pani Stanisława Wiatr–Partyka z Tarnowa. Szanownych gości powitała Pani Dyrektor Bożena Madej, która podkreśliła, że spotkanie to jest niezmiernie ważne dla naszej społeczności, ponieważ jej mieszkańcy również podzielili losy tysięcy Polaków zesłanych na „nieludzką ziemię”. Obowiązkiem nas żyjących jest kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach.

Pani Stanisława spisuje wspomnienia o Syberii i Katyniu, składa kolejne tomiki wierszy. Jest inicjatorką i autorką wielu przedsięwzięć, warsztatów i wykładów o „Golgocie Wschodu”, Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Pro Memoria", Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa. Ciągle aktywna, zawsze na najwyższych obrotach. Gotowa do dawania świadectwa.

Rozpoczynając wspomnienia o Golgocie Wschodu, o własnych przeżyciach i przeżyciach tych, którzy doznali tak wiele krzywd, goryczy i zniewolenia. Swoją barwną, smutną, tragiczną, ale wzruszającą opowieść syberyjską rozpoczęła od przypomnienia wydarzeń historycznych. Mówiła o dniu 17 września 1939 roku, gdy Rosja Sowiecka wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczypospolitej i wspólnie z hitlerowskimi Niemcami dokonała kolejnego rozbioru Polski. Na Syberię Rosjanie wywieźli około 2 mln Polaków, nigdy nie wróciło około 800 tysięcy. W swą opowieść o tamtych trudnych latach, wplatała piękne fragmenty prozy i wierszy z tomiku "Piołun z kropelką rosy", z tych słów przemawiała do słuchaczy nuta tragizmu "dziecka" wypowiadana po latach ustami "dorosłej osoby". W pamięci wszystkich uczestników spotkania pozostaną też jej słowa: "Jest jedna data, której w moim życiorysie ominąć nie sposób : 13 kwietnia 1940 r. w Ostaszkowie został podpisany wyrok śmierci na mojego Ojca. W tym samym dniu wyruszył transport wiozący moją Matkę i mnie na Sybir". W opowieści pani Stanisławy szczególnie uderzyła nas jej historia o kostce cukru. Ta niewielka rzecz  stała się na Syberii symbolem domu, szczęścia i wolności. O swoich przeżyciach związanych z pobytem na Syberii opowiadała nam także Pani Janina Paśnik oraz Pan Janusz Czarnik, który z kolei przedstawił losy swojego Ojca na Syberii.

Tę niecodzienną lekcję historii, w skupieniu i zadumie wysłuchali uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Mokrego a także Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka, zastępca wójta Pana Grzegorz Reguła, Radna i Sołtys Mokrego – Pani Agnieszka Czapiga, kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy Pan Tomasz Czapla, Stowarzyszenie „Łączymy pokolenia. Mokre Wczoraj i Dziś”. Uczniowie z nasze szkoły przedstawili montaż słowno – muzyczny przygotowany przez Panią Krystynę Wawrzonek i Pana Krzysztofa Rogowskiego. Na  spotkaniu zabrzmiał Hymn Sybiraków. Jego powagę i znaczenie zupełnie inaczej rozumie się po godzinach spotkania ze świadkiem historii. 

Organizatorzy spotkania otrzymali na pamiątkę zbiorki poezji „Powiem wam jak było” oraz „Piołun z kropelką rosy”. Spotkanie  to było  dla nas chwilą refleksji, by skłonić głowy i zadumać się nad tamtymi wydarzeniami w myśl słów Adama Mickiewicza: „Jeśli my zapomnimy o Nich, to niech Bóg zapomni o nas”.

 

„Płonie świeca… woskowe łzy leje

Sybiracy są wśród nas.

Wspominają odległe już dzieje…

I wskrzeszają tamten czas”

Stanisława Wiatr-Partyka, Tarnów, 1972 r.

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217