W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

W gminie Żyraków królowała muzyka

Rękawica została rzucona przez organizatorów: Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej i Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie. Podniósł ją Grzegorz Stec, dyrygent gminnej Orkiestry Dętej  w Straszęcinie. Razem z trzydziestoma siedmioma muzykami podjął się niebanalnego zadania – z pomocą muzyki stworzyć portret kobiety. Instrumentalne wersje Entertainer, Final Countdown, Serenade, What a wonderful Word, Y.M.C.A, Trombone  dreams, ale i „W zielonym gaju” i inne utwory sprostały temu zadaniu - pokazały kobiety niezależnej, romantycznej, rozsądnej, kobietę matkę, tę o duszy artystki czy ceniącą naturę …

Hala sportowa ZSP w Straszęcinie przeszła metamorfozę - w pogodny, marcowy wieczór stała się salą koncertową wypełnioną po brzegi publicznością. Najstarsza uczestniczka miała 95 lat, najmłodsza - kilka miesięcy. Koncert „Być kobietą” pod batutą Grzegorza Steca okraszony komentarzami organizatorów niewątpliwie był wyjątkowy. Nie da się zaprzeczyć, że charyzma sceniczna dyrygenta w połączeniu z niezwykłością muzyki zakończyła się owacjami na stojąco i trzema utworami zagranymi na bis. Koncert słuchany w atmosferze zaangażowanych, skupionych słuchaczy (Kto był, to wie, o czym mówię.) to wymarzony wymiar artysty. „Spać się nie dało, bo w duszy pobrzmiewały takty utworów wykonanych koncertowo” – komentowała Elżbieta Drąg, sołtys Straszęcina". Koncert okraszony odpowiednią dozą słowa był podróżą w głąb kobiecych serc" - podsumowała Krystyna Kania, jedna z organizatorek. Andrzej Wielgos, radny wsi Straszęcin czuł niedosyt spowodowany rolą mężczyzn w tworzeniu przedsięwzięcia. „Byliśmy w mniejszości” – mówił. Szczególnym punktem programu było wspomnienie kobiet ze Straszęcina, które od 1931 roku tworzą KGW, w tym roku przypada 85 rocznica ich powstania.

 

„Cieszę się, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w tak ważnym dla gminy Żyraków wydarzeniu. Gminna Orkiestra Dęta jest jedną z wizytówek naszej gminy” - mówił Grzegorz Reguła.

 

„Już w maju park  dworski w Straszęcinie ponownie ożywi orkiestra podczas wiosennego plenerowego koncertu” – zapraszał na kolejne muzyczne wydarzenie Grzegorz Stec.

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217