W skrócie

Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Ogłoszenie - poszukujemy pracowników (2)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, iż we współpracy z Gminą Żyraków planuje powołanie, na przełomie marca i kwietnia 218 r. Spółdzielni Socjalnej „RADOŚĆ” o profilu porządkowo-remontowym. W związku z powyższym chcemy zatrudnić (umowa o pracę) 5 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków. Do zadań ww. osób będzie należało wykonywanie prac, takich jak: koszenie trawników i rowów, przycinanie gałęzi, zamiatanie liści, malowanie hydrantów, sprzątanie chodników i placów, utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych itp. Wszystkie osoby chętne do pracy prosimy o kontakt z p. Dominikiem Wołowiec (tel. 508 611 204) lub 14 681 16 14

Komunikaty

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego Więcej


KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu Więcej


KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych Więcej


 

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Uroczystości z okazji Dnia Sybiraka

17 września 2017 r. przy Kaplicy Sybiraków w Mokrem odbyły się Uroczystości obchodzone z okazji Dnia Sybiraka, upamiętniające 78 rocznicę agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę. To kultywowana od lat tradycja mająca na celu zachowanie pamięci o trudnym w naszej historii okresie - o Sybirakach z Mokrego, którzy w tragicznych okolicznościach stracili życie. Współorganizatorami tegorocznych Uroczystości byli: Wójt Gminy Żyraków, Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia - Mokre Wczoraj i Dziś”, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Mokrem oraz Sołectwo Mokre.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. odprawionej w intencji Sybiraków i mieszkańców Wsi Mokre koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii Św. Stanisława BM z Zasowa ks. Krzysztofa Pietrasa, pochodzącego z Mokrego ks. Mirosława Żuchowskiego oraz Kapelana Sybiraków z Tarnowa ks. dr Jacka Soprycha, który wygłosił Homilię do zgromadzonych. Oprawę artystyczną Mszy Św. przygotował Kwartet Smyczkowy „Con Amore” z Dębicy w składzie: Dominika Musiał, Karolina Skóra, Aneta Stadnik oraz Sybilla Popiela. 

 

Wszystkich przybyłych na tegoroczne wyjątkowe Uroczystości powitał Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka oraz Pani Agnieszka Czapiga – Radna Gminy Żyraków, a zarazem Sołtys wsi Mokre. Po powitaniu nastąpił punkt kulminacyjny Uroczystości: wręczenie Medalu Pro Patria przez Wicewojewodę Podkarpackiego Pana  Piotra Pilcha na ręce Prezesa Stowarzyszenia „Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś” – Pani Danuty Czerwiec oraz legitymacji na ręce Pani Agnieszki Czapiga. Medal został przyznany przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka decyzją z dnia 25 sierpnia 2017 roku na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Jak podkreślał Pan Wicewojewoda w swoim przemówieniu -  wyróżnienie Medalem „Pro Patria” otrzymują szczególnie zasłużeni w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Następnie odczytany został Apel Pamięci, który poprowadziła prawnuczka Stanisława Wierciocha, żołnierza Armii Krajowej z plutonu Mokre - wywiezionego do łagru w Borowiczach – sierżant Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Dębicy – Pani Aleksandra Lis. Apel Pamięci przygotował Pan Tomasz Czapla – Kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Po Apelu w okolicznościowym przemówieniu Wójt Marek Rączka przytoczył artykuł Pana Tomasza Antoniego Żaka „Polska z Mokrego” poświęconego mieszkańcom Mokrego, którzy zostali podstępnie zdradzeni, aresztowani i wywiezieni w głąb Rosji, którzy oddali życie w obronie imienia Ojczyzny i których doświadczył tragiczny los tułaczki, wygnania, skazanych na więzienie, pracę w katorżniczych warunkach, pomordowanych przez funkcjonariuszy stalinowskiego reżimu. Ponadto głos zabrał Pan Stanisław Kuciemba – były Sołtys Mokrego oraz Pan Ryszard Żądło - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów. 

Po wystąpieniach zaproszonych Gości, Pani Agnieszka Czapiga oraz Pani Danuta Czerwiec zadedykowały otrzymany Medal Pro Partia w hołdzie Sybirakom, ich Rodzinom oraz całej społeczności Mokrego. Następnie wręczyły okolicznościowe Podziękowania wszystkim tym, którzy kształtują naszą współczesną świadomość, naszą obywatelską postawę i patriotyczną dumę, kultywują pamięć o Sybirakach i o tym, jak wielkie znaczenie dla wychowania młodych pokoleń w duchu patriotyzmu mają wspomnienia i przeżycia Sybiraków oraz tym, którzy zaangażowali się w organizację Uroczystości.

Po wręczeniu Podziękowań prowadząca Uroczystości dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem – Pani Bożena Madej zaprosiła wszystkich do wysłuchania montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów z Mokrego.

Po pełnej wzruszeń prezentacji, po komendzie wyprowadzenia Pocztów Sztandarowych, na koniec Uroczystości poszczególne delegacje zostały poproszone o złożenie wiązanek kwiatów pod Kapliczką Sybiraków. Asystę przy Kaplicy pełnił Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Dębicy.

Po złożeniu kwiatów odbyło się spotkanie okolicznościowe w Szkole Podstawowej w  Mokrem. 

 

 

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217