W skrócie

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Przypominamy iż do dnia 10-01-2019 r Urząd Gminy w Żyrakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Sołtysów oraz kandydatów do Rad Sołeckich. Zgłoszenie należy składać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w godzinach 7.00-14.00. Przypominamy iż zgodnie z kalendarzem wyborczym wybory sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Żyraków odbędą się w dniu 17 lutego 2018 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Drugi ustny przetarg niegoraniczony

Wójt Gminy Żyraków

ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych należących do mienia komunalnego Gminy Żyraków.

Działki zlokalizowane są w miejscowości Straszęcin, w odległości około 4 km od zjazdu z autostrady A4 (Dębica - Zachód). Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na lokalizację: obiektów produkcyjnych, usługowych, magazynowych, obiektów produkcyjnych, baz transportowych i przeładunkowych, instalacji fotowoltaicznych. 

Kliknij aby otworzyć ogłoszenie...

Kliknij aby otworzyć załącznik do ogłoszenia...

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Żyraków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych należących do mienia komunalnego Gminy Żyraków (RZ1D/00034880/6), położonych w Straszęcinie:

  • działka nr 51/3 o pow. 3,2967 ha, cena wywoławcza – 1.634.000,00 zł netto,wadium – 100500,00 zł, 
  • działka nr 474/6 o pow. 2,4051 ha, cena wywoławcza – 1.231.000,00 zł netto, wadium – 76000,00 zł, 
  • działka nr 475/2 o pow. 0,10 ha, cena wywoławcza – 37.000,00 zł netto, wadium – 3000,00 zł. 

Do ceny należy doliczyć 23%  podatku VAT. Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Park Przemysłowy - Straszęcin” zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/207/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26.02.2009 r. z późniejszą zmianą zatwierdzoną uchwałą nr XVI/119/15 z dnia 30.12.20015 r. 

Działki zlokalizowane są w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica-Zachód. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Żyrakowie z/s 39-204 Żyraków 137, pokój nr 13 o godz. 9:00 – dz. 51/3, 10:00 – dz. 474/6, 11:00 – dz. 475/2.

Pełna treść ogłoszenia znak IiGK.6840.11.2.2017 z dn. 04.10.2017 r. znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Żyrakowie pod adresem 39-204 Żyraków 137 oraz stronie internetowej urzędu www.gminazyrakow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zyrakow.pl/bip. Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa w przetargu pod numerem tel. 14 68-07-101.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217