W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Projekt pt ” „Akademia strażaka pomysł na bezpieczeństwo - aktywność bez  komputera/telefonu”

Współfinansowany w ramach programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2017, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. Tak to się zaczęło. A czy się zakończy? Grupa inicjatywna rodziców ze Straszęcina napisała projekt do programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2017, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2017 roku. Zajęcia w okresie wakacyjnym odbywały się dwa razy w tygodniu natomiast od września raz w tygodniu. Zajęcia były urozmaicone, na każdych robiliśmy coś innego: to zawody na boisku sportowym przy szkole, w parku Jordanowskim, na placu przy remizie, na boisku LKSU nawet jak deszcz padał to my rywalizowaliśmy w świetlicy, warsztaty pierwszej pomocy. Ale dzieciom najbardziej podobały się chwile kiedy odwiedzała nas zaprzyjaźniona akademia. Kiedy zorganizowaliśmy wspólne zawody, następnie wspólną grę wiejską, następnie gra w podchody, która zakończyła się ogniskiem oraz noclegiem w świetlicy. Na zakończenie sezonu zorganizowaliśmy zawody oraz grilla. W miesiącu wrześniu zaczęliśmy zajęcia manualno - ruchowe w świetlicy, również odwiedziliśmy park linowy w hotelu Grand Chotowa, gdzie dzieci pokonywały swoje lęki. Była sprawność fizyczna, zręczność, siła, szybkość, poczucie rytmu. Uczyliśmy dzieci zdrowej i przyjemnej rywalizacji oraz wzmacnia wiary w siebie. Poprzez nasze zajęcia rozwijaliśmy umiejętności interpersonalne dzieci, poprzez zabawę uczyli się współpracy w grupie, przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej czy tak ważnej umiejętności słuchania innych osób. Poza tym interakcje z innymi dziećmi właśnie w postaci zabaw w grupie uczyli się rywalizacji oraz przydatnej umiejętności przegrywania, której tak trudno nauczyć się będąc tylko w domu i grając z na telefonie czy komputerze. Wspólne zabawy rozwijały ich inteligencję emocjonalną, uczyli się empatii oraz tego, że nie każda osoba w tej samej sytuacji zachowuje się tak samo. Pomimo tego, że realizacja projektu zakończyła się w listopadzie my dalej działamy. Efektem działań dnia 9 grudnia 2017 roku wystąpiliśmy dla społeczności  lokalnej w przedstawieniu "Jak Wojtek został strażakiem". Poprzez liczne, kreatywne działania powstała w Gminie Żyraków „AKADEMIA MAŁEGO STRAŻAKA”.

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217