W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Za wypuszczanie kur w czasach ptasiej grypy - 8 tys. zł kary

Poważne kary finansowe grożą hodowcom drobiu za wypuszczanie kur na świeże powietrze. W czasie walki z ptasią grypą nikt nie powinien wypuszczać ptaków, nawet rolnicy, którzy hodują je na własne potrzeby. O wysokich karach finansowych rozmawiają zaniepokojeni rolnicy na forach internetowych. –Słyszeliście, że za wypuszczenie kur z kurnika 8 tys. zł kary? – napisał jeden z użytkowników profilu „Rozmowy o rolnictwie” na Facebooku. Sprawdziliśmy – i rzeczywiście, kary mogą być nakładane ze względu na trwającą walkę z ptasią grypą, na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Przemysłowe fermy i przydomowe kurniki Nowe przepisy i zasady bioasekuracji, które weszły w życie pod koniec grudnia, dotyczą wszystkich, i małych gospodarstw przyzagrodowych, które utrzymują drób na własne potrzeby, jak i ferm komercyjnych z hodowlą w systemie zamkniętym. – Faktycznie są wprowadzone kary pieniężne – wyjaśniła redakcji Manuela Rak, dyrektor biura prawnego Głównego Inspektoratu Weterynarii i wskazuje na artykuły 45, 46, 47 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Dają one Głównemu Lekarzowi Weterynarii prawo do nakładania kar za nieprzestrzeganie przepisów. – Jeśli rolnicy nie stosują się do tych środków zapobiegawczych, narażają się na nałożenie kary pieniężnej przez powiatowego lekarza weterynarii, która jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej. Od niej można się odwołać jak od każdej decyzji – dodała Manuela Rak. Jak wyjaśniła dyrektor Rak, naruszenie zarządzonych w rozporządzeniu środków bezpieczeństwa (czyli np. niewystarczające odosobnienie zwierząt - red.) może wiązać się z ponoszeniem przez posiadaczy zwierząt odpowiedzialności karnej na podstawie art. 78 pkt 2 lub z nałożeniem kary finansowej na podstawie art. 85 a ust. 1 pkt 14, 16, 19, 22 i 24 ustawy. Ile zapłacimy za złamanie przepisów? Wysokość kary pieniężnej uzależniona jest od rodzaju naruszenia i może wahać się od 0,2 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, napisała Manuela Rak. Ile to będzie w przeliczeniu? GUS podaje wysokość tego wynagrodzenia za 2016 r. w lutym. Wysokość wynagrodzenia z roku 2015 to 3899,78. Jak łatwo policzyć, rolnicy mogą więc zapłacić od 779,95 do 7 799,56 zł.  

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217