W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

   

Nabór wniosków LGD PROWENT

Lokalna Grupa Działania PROWENT informuje o planowanym naborze wniosków w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Planowany termin naboru wniosków na w/w działania: rozpoczęcie naboru od połowy stycznia 2017 r. Dokładny termin naboru zostanie podany po uzyskaniu akceptacji Instytucji Wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Nabór 1/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o  produkty rolno- spożywcze, w tym tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz wspieranie współpracy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 

Limit środków dostępnych w naborze: 200 000 zł

Zakres: podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.1.2 Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o  produkty rolno- spożywcze, w tym inkubatory przetwórstwa lokalnego oraz wspieranie współpracy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Limit środków dostępnych w naborze: 300 000 zł 

Zakres: rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej oraz wspieranie współpracy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Limit środków dostępnych w naborze: 1 250 000 zł 

Zakres: podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 4/2017

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD oraz wspieranie współpracy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Limit środków dostępnych w naborze: 1 800 000 zł 

Zakres: rozwijanie działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje zostaną zmieszczone na stronie internetowej LGD PROWENT www.lgdprowent.mielec.pl. Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie LGD PROWENT w Mielcu, ul. Sienkiewicza 1, oraz pod numerem telefonu 17 773 18 90. 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217