Wyłonienie wykonawcy inwestycji

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca Inwestycji w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmina należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – konsorcjum firm: P.B.U. Wiktor Sp. j. Radomsko, Eco-Team sp. z o.o. k. Częstochowa, „Cz. P. B. P. PRZEMYSŁÓWKA S.A. Częstochowa. Cena oferty za zrealizowanie całości zamówienia wynosi 57 122 855,73 zł brutto. Oferta ta jest najtańszą spośród 5 ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych i montażowych: maj 2014 r. Obecnie w Gminie Żyraków do projektu przystąpiło 219 gospodarstw na 241 możliwych.  

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217