Pismo do mieszkańców

W związku z realizacją Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Urząd Gminy w Żyrakowie w najbliższych dniach roześle do uczestników Projektu pismo informujące o terminie i wysokości wpłaty kosztów ponoszonych przez mieszkańców gminy. Pismo, zawierało będzie nie tylko informacje o kwocie wpłaty, numerze rachunku bankowego na jaki należy dokonywać wpłat ale również informacje o terminie podpisania aneksu do umowy w związku ze zmianami. Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy. 

Jednocześnie informujemy iż w wyniku postepowania przetargowego uzyskano znacznie niższą cenę niż szacowano w założeniach projektu i wynosi ona:

  • dla instalacji typu A (do 3 osób) 2 494,80 zł
  • dla instalacji typu B (od 4 do 5 osób) 2 845,15 zł
  • dla instalacji typu C (powyżej 5 osób) 3 242,16 zł  

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217