W skrócie

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Żyraków ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w Woli Wielkiej. Więcej ...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na strona Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Ogłoszenie - poszukujemy pracowników (2)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, iż we współpracy z Gminą Żyraków planuje powołanie, na przełomie marca i kwietnia 218 r. Spółdzielni Socjalnej „RADOŚĆ” o profilu porządkowo-remontowym. W związku z powyższym chcemy zatrudnić (umowa o pracę) 5 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków. Do zadań ww. osób będzie należało wykonywanie prac, takich jak: koszenie trawników i rowów, przycinanie gałęzi, zamiatanie liści, malowanie hydrantów, sprzątanie chodników i placów, utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych itp. Wszystkie osoby chętne do pracy prosimy o kontakt z p. Dominikiem Wołowiec (tel. 508 611 204) lub 14 681 16 14

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

KOLEKTORY SŁONECZNE - INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE PROJEKTU

W obecności przedstawicieli Gminy Żyraków - Wójta Marka Rączka i Przewodniczącego Rady Sławomira Łanucha, dnia 25.06.2012r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana umowa na realizację Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Umowę podpisali : Przewodniczący ZGDW Andrzej Czernecki, Z-ca Przewodniczącego Zbigniew Sanocki oraz Dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (jednostce budżetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) Mariusz Kasprzyk.

Na terenie Gminy Żyraków przynależącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, zainstalowane zostaną kolektory słoneczne na budynkach użyteczności publicznej i na domach prywatnych. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, które wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Efektem końcowym Projektu ma być zwiększenie ochrony środowiska (głównie oczyszczenie powietrza atmosferycznego z zanieczyszczeń wywołanych spalaniem węgla kamiennego używanego do podgrzewania wody użytkowej) a poprzez to poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Obecnie przygotowywane jest postępowanie na wybór inżyniera kontraktu, który będzie sprawował nadzór nad realizacją Projektu. Początek fizycznej realizacji Projektu planowany jest od wiosny 2013r. a zakończenie grudzień 2015r.

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217