KOLEKTORY SŁONECZNE - INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE PROJEKTU

W obecności przedstawicieli Gminy Żyraków - Wójta Marka Rączka i Przewodniczącego Rady Sławomira Łanucha, dnia 25.06.2012r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana umowa na realizację Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Umowę podpisali : Przewodniczący ZGDW Andrzej Czernecki, Z-ca Przewodniczącego Zbigniew Sanocki oraz Dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (jednostce budżetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) Mariusz Kasprzyk.

Na terenie Gminy Żyraków przynależącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, zainstalowane zostaną kolektory słoneczne na budynkach użyteczności publicznej i na domach prywatnych. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, które wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Efektem końcowym Projektu ma być zwiększenie ochrony środowiska (głównie oczyszczenie powietrza atmosferycznego z zanieczyszczeń wywołanych spalaniem węgla kamiennego używanego do podgrzewania wody użytkowej) a poprzez to poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Obecnie przygotowywane jest postępowanie na wybór inżyniera kontraktu, który będzie sprawował nadzór nad realizacją Projektu. Początek fizycznej realizacji Projektu planowany jest od wiosny 2013r. a zakończenie grudzień 2015r.

   

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217