Umowy na fotowoltaikę i kolektory słoneczne. (2)

Stan realizacji projektu

Realizacja projektu - otwarcie ofert przetargowych.

Unieważnienie przetargu

Spotkanie informacyjne projektu "Odnawialne źródła energii... " (2)

„Źródła energii odnawialnej w gminach partnerskich” (2)

„Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” (2)

"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich”

Przedłużono termin oceny wniosków "systemów odnawialnych źródeł energii" dla mieszkańców Gminy Żyraków

Nowy termin ogłoszenia listy uczestników OZE

Zaproszenie na spotkanie

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217