Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie

 

Tytuł projektu:

Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie

 

Cele projektu.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminy poprzez zapewnienie dostępu do odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – umożliwiona zostanie lokalizacja i rozwój przedsiębiorstw w oparciu o infrastrukturę terenów inwestycyjnych w Straszęcinie, Gmina Żyraków.

 

Planowane efekty:

- Projekt dotyczy kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Straszęcinie, przeznaczonych na działalność produkcyjną i usługową, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Realizacja projektu obejmuje wykonanie:

a)      -  sieci dróg lokalnych z chodnikami,

b)     -  wykonanie melioracji,

c)     -   kanalizacji sanitarnej,

d)     -  wodociągu,

e)      uporządkowanie terenów przeznaczonych na inwestycje.

Infrastruktura wytworzona w wyniku realizacji robot budowlanych dotyczących uzbrojenia 15 ha terenów pod inwestycje gospodarcze położonych w Straszęcinie będzie miała ściśle praktyczny charakter.Inwestycja w konkretny sposób poprawi jakość i zakres oferty regionu, którego ambicją jest posługiwanie się marką wspierania innowacyjności i rozwoju nowoczesnych technologii przemysłowych.

Całkowita wartość projektu: 5 262 732,81 PLN

Wkład funduszy europejskich:  3 167 518,16 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości.  

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217