W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 - DEZAKO Sp. z o.o.

Adres: ul. Kościuszki 30

39 – 200 Dębica

tel. (014)  670 40 09

- można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który znajduje się w Tuszymie 140 D tel. 17/717 52 23

     Godziny otwarcia PSZOK – u:

Dni robocze: 9 00 – 17 00, Sobota 8 00 – 15 00 

- w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8 00 -  13 00  dodatkowo na parkingu przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie podstawiany będzie samochód w ramach mobilnego PSZOK–u do odbioru odpadów segregowanych w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi 

Władysław Radzik

39 – 218 Straszęcin 9A

   tel./fax (14) 683 33 66

- można przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepie elektrycznym

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217