Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 - DEZAKO Sp. z o.o.

Adres: ul. Kościuszki 30

39 – 200 Dębica

tel. (014)  670 40 09

- można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który znajduje się w Tuszymie 140 D tel. 17/717 52 23

     Godziny otwarcia PSZOK – u:

Dni robocze: 9 00 – 17 00, Sobota 8 00 – 15 00 

- w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8 00 -  13 00  dodatkowo na parkingu przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie podstawiany będzie samochód w ramach mobilnego PSZOK–u do odbioru odpadów segregowanych w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi 

Władysław Radzik

39 – 218 Straszęcin 9A

   tel./fax (14) 683 33 66

- można przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepie elektrycznym

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217