W skrócie

Ogłoszenie - poszukujemy pracowników (2)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, iż we współpracy z Gminą Żyraków planuje powołanie, na przełomie marca i kwietnia 218 r. Spółdzielni Socjalnej „RADOŚĆ” o profilu porządkowo-remontowym. W związku z powyższym chcemy zatrudnić (umowa o pracę) 5 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków. Do zadań ww. osób będzie należało wykonywanie prac, takich jak: koszenie trawników i rowów, przycinanie gałęzi, zamiatanie liści, malowanie hydrantów, sprzątanie chodników i placów, utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych itp. Wszystkie osoby chętne do pracy prosimy o kontakt z p. Dominikiem Wołowiec (tel. 508 611 204) lub 14 681 16 14

Komunikaty

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego Więcej


KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu Więcej


KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych Więcej


 

Gościmy

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 - DEZAKO Sp. z o.o.

Adres: ul. Kościuszki 30

39 – 200 Dębica

tel. (014)  670 40 09

- można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który znajduje się w Tuszymie 140 D tel. 17/717 52 23

     Godziny otwarcia PSZOK – u:

Dni robocze: 9 00 – 17 00, Sobota 8 00 – 15 00 

- w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8 00 -  13 00  dodatkowo na parkingu przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie podstawiany będzie samochód w ramach mobilnego PSZOK–u do odbioru odpadów segregowanych w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi 

Władysław Radzik

39 – 218 Straszęcin 9A

   tel./fax (14) 683 33 66

- można przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepie elektrycznym

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217