Odbiór odpadów komunalnych w roku 2018 i I półroczu 2019 r. na terenie Gminy Żyraków.

                                                                                                      Żyraków, dnia  31 grudnia  2018 r.Szanowni Mieszkańcy

dotyczy: odbioru odpadów komunalnych w roku 2018 i I półroczu 2019 r. na terenie Gminy Żyraków.    Wójt Gminy Żyraków informuje, że z dniem
01 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Żyraków
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuszymie  będzie realizowane przez Spółkę
DEZAKO Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014)  670 40 09
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Tuszymie 140 D tel. 17/717 52 23 (obok stacji CPN), a ponadto w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8 00 -  13 00  na parkingu przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie podstawiany będzie samochód w ramach mobilnego PSZOK –u do odbioru odpadów segregowanych
 
Informacje o szczegółach odbioru odpadów oraz harmonogram wywozu i prowadzeniu PSZOK –u w I półroczu 2019 r.  Mieszkańcy otrzymają w pierwszych dniach stycznia 2019 roku.

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217