Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2019 roku

Żyraków, dnia 2018.12.31

 

DANE WYKONAWCY:

Spółka DEZAKO  Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
Tel. (014) 670 40 09
www.dezako.rze.pl

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA ŻYRAKÓW
39-204 Żyraków 137
Tel./fax 14 6807 121
www.zyrakow.pl

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217