Doraźna zbiórka odpadów - listopad 2014 r.

W dniu 27-29 listopada 2014 roku na terenie Gminy Żyraków zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt RTV i AGD),
  • zużyte opony,
  • żużle i popioły paleniskowe.
  • W dniu 27.11.2014 r.: Zawierzbie, Straszęcin, Żyraków, Wola Żyrakowska, Zasów
  • W dniu 28.11.2014 r.: Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Wiewiórka
  • W dniu 29.11.2014 r.: Góra Motyczna, Mokre, Nagoszyn

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217