Nr rachunku bankowego dla opłat za wywóz śmieci

Nr rachunku bankowego do wpłaty należności pieniężnych z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych:

90 9478 0000 0000 0228 2000 0500

tytułem: opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych za ... kwartał

Odbiorca:

Urząd Gminy w Żyrakowie

Żyraków 137

39-204 Żyraków

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217