Stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Żyraków od dnia 1 stycznia 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żyraków obowiązują nowe stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zbiórki selektywnej (segregacji) opłata miesięczna jest niższa i wynosi za:
  • gospodarstwo 1 osobowe – 8 zł,
  • gospodarstwo 2 osobowe – 14 zł,
  • gospodarstwo 3 osobowe – 17 zł,
  • gospodarstwo 4 osobowe – 19 zł,
  • gospodarstwo 5 osób i powyżej – 23 zł
Natomiast opłata miesięczna za odpady zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany) jest następująca:
  • gospodarstwo 1 osobowe – 15 zł,
  • gospodarstwo 2 osobowe – 27 zł,
  • gospodarstwo 3 osobowe – 32 zł,
  • gospodarstwo 4 osobowe – 36 zł,
  • gospodarstwo 5 osób i powyżej – 39 zł

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217