Pomoc Prawna

DLA KOGO POMOC PRAWNA?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • kobiety w ciąży,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

ZAKRES PORADNICTWA PRAWNEGO

Jakiej pomocy prawnej mogą Państwo oczekiwać a jakiej nie? Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE ŻYRAKÓW

Gmina Żyraków

Dworek w Żyrakowie

39-204 Żyraków

czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-12:00

Obsługiwany przez:

– Bartosz Góra – radca prawny 

– Piotr Wysowski – adwokat

Stowarzyszenie Rodziców i

Przyjaciół Osób niepełnosprawnych

„Radość’ w Dębicy

ul. Św. Jadwigi 1,

39-200 Dębica

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Budynek Starostwa w Dębicy, IV piętro, lokal biurowy nr 409

ul. Parkowa 28, tel. 14 680 31 46

czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-12:00 

Punkt obsługiwany przez radców prawnych:

– Pachel Katarzyna – radca prawny (poniedziałek)

– Parys Marcin – radca prawny (wtorek)

– Jaskulska Barbara – radca prawny (środa)

– Rodzoń Michał – radca prawny (czwartek)

– Kocoł Tomasz – radca prawny (piątek) 

Punkt obsługiwany przez Radców Prawnych:

Gmina Brzostek

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku , ul. 20-tego Czerwca 4,

lokal biurowy na parterze (wejście od parku), tel. 14 683 03 15

czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-12:00

Punkt obsługiwany przez adwokatów: 

– Kaniecka-Burdziel Anna – adwokat

– Kłósek Michał – adwokat

– Krajewska Aneta – adwokat

– Kujda Szymon – adwokat

– Matłok Bogdan – adwokat

– Ruda Krzysztof – adwokat

 – Zborowska Natalia – adwokat