Informacja

Żyraków, dnia  2019.06.26

I N F O R M A C J A

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Żyraków informuje, że na terenie Gminy Żyraków w II półroczu 2019 roku:

1.    Zbiórka doraźna poprzedzona ogłoszeniem prowadzona będzie przez:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

2.    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09