Ogłoszenie

Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi
Władysław Radzik
39 – 218 Straszęcin 9A
tel./fax (14) 683 33 66

W ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddawać podczas doraźnej zbiórki prowadzonej przez DEZAKO Sp. z o.o. raz na kwartał lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Tuszymie 140 D tel. 17 717 52 23.

Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepie elektrycznym.