Stawki za wywóz odpadów – II półrocze 2019

  Wójt Gminy Żyraków informuje, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w II półroczu 2019 roku na terenie Gminy Żyraków będą wynosiły:

W przypadku zbiórki selektywnej (segregacji) opłata miesięczna wynosi:

•    gospodarstwo 1 osobowe – 12 zł,
•    gospodarstwo 2 osobowe – 28 zł,
•    gospodarstwo 3 osobowe – 38 zł,
•    gospodarstwo 4 osobowe – 45 zł,
•    gospodarstwo 5 osób i powyżej – 53 zł

Natomiast opłata miesięczna za odpady zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany) wynosi:

•    gospodarstwo 1 osobowe – 30 zł,
•    gospodarstwo 2 osobowe – 60 zł,
•    gospodarstwo 3 osobowe – 70 zł,
•    gospodarstwo 4 osobowe – 79 zł,
•    gospodarstwo 5 osób i powyżej – 95 zł