VI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW „BO RADOŚĆ JEST W NAS”

Zapraszamy utalentowanych muzycznie seniorów do konkursu w czterech kategoriach: chóry, grupy muzyczne, zespoły folklorystyczne oraz soliści i duety.

Poniżej Regulamin i Karta Zgłoszeniowa. Są one również dostępne na stronie www.mdkstalowawola.pl


Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2019 r. pod adresem:

Miejski Dom Kultury

ul. 1 Sierpnia 9

37-450 Stalowa Wola

lub przegladstalowawola@gmail.com

Niniejszym informuję, że przebieg VI Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „BO RADOŚĆ JEST W NAS” jest rejestrowany i utrwalany na nośnikach audiowizualnych.

Udział w Przeglądzie oznacza zgodę na możliwość utrwalenia wizerunku na nagraniu i udostępnienia go na nośnikach audiowizualnych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice,
w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

Regulamin:

Klauzula Informacyjna:

Karta Zgłoszenia: