Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce z przeznaczeniem pod CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Nazwa operacji:
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce z przeznaczeniem pod CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Cel ogólny projektu:
Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz cel szczegółowy tj. Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności obszaru PROWENT.                                                                                     

Wartość projektu: 191 811,89 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 109 119,00 zł