Solary do przeglądu, glikol do wymiany

glikol

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przeprowadzane będą przeglądy gwarancyjne kolektorów słonecznych zamontowanych w latach 2014-2015. Przewidziana jest też wymiana glikolu w instalacjach.

Wykonawca instalacji wyznaczył cztery osoby do wykonania przeglądów. Wszystkie posiadają stosowne upoważnienie ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz identyfikatory. Będą wystawione na nazwisko:
– Artur Łabno
– Robert Mruk
– Józef Jędrzejczyk
– Jarosław Wiewiórkowski.

Mieszkańcy o terminie przeglądu i wymianie czynnika będą powiadamiani telefonicznie. W przypadku braku kontaktu telefonicznego zostaną poinformowani listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Przeglądy potrwają od września 2019 r. do maja 2020 r.

Solary montowane były w ramach projektu pt. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach należących do ZGDW, a więc Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków.