Jesteś tutaj:

Dzień: 16 września 2019

„W tej modnej potrzebie, robimy błąd i zbyt rzadko patrzymy wstecz, za siebie“ ten cytat Mariana Jonkajtysa towarzyszył obchodom Powiatowego Dnia Sybiraka, które odbyły się w niedzielę 15 września w Zasowie i w Mokrem. Tym razem było inaczej, spojrzeliśmy za siebie, znaleźliśmy czas na chwilę refleksji i zadumy jakże potrzebną w dzisiejszych czasach, w których dominuje codzienny pośpiech. 

    Niedzielna uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji Sybiraków oraz Mieszkańców Mokrego, koncelebrowanej przez Ks. Prałata Krzysztofa Pietrasa oraz ks. dr. Sylwestra Brzeźnego. Oficjalną część uroczystości otworzył pan Wójt Marek Rączka, który powitał przybyłych gości oraz oficjalne poczty sztandarowe reprezentujące: Związek Sybiraków w Tarnowie, Szkołę Podstawową im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie, Szkołę Podstawową im. S. Mroczki w Górze Motycznej, Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Straszęcinie, sztandary PSL w Wiewiórce i Górze Motycznej oraz V Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. Następnie głos zabrali Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Agnieszka Czapiga – Sołtys Mokrego oraz Radna Gminy Żyraków. Wśród gości był również Pan Eric Champault, który przybył na uroczystości z Francji, aby podzielić się swoją niezwykłą historią. Pan Eric Champault jest wnukiem Pani Zofii Bały, siostry wywiezionego na Sybir i zamordowanego Józefa Bały, a obecnie prowadzi badania poszukiwawcze nt. historii swojej rodziny, polskiego ruchu oporu oraz pisze książkę opowiadającą o tamtych wydarzeniach. Więcej „Fotorelacja z obchodów Powiatowego Dnia Sybiraka”

Do góry