Jesteś tutaj:

Dzień: 5 listopada 2019

W dniu 31.10.2019 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku Otwartej Strefy Aktywności w Bobrowej. W ramach zadania wykonanego przez Gminę Żyraków urządzono plenerową siłownię i strefę relaksu.  W uroczystości oddania do użytku wzięli udział Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka, Zastępca Wójta Gminy Żyraków – Grzegorz Reguła, Radna Rady Gminy w Żyrakowie Halina Głowacka, Radny Rady Gminy Tadeusz Orłowski, Sołtys Wsi Bobrowa Zuzanna Janora, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Wartość inwestycji wynosiła 72 693,00 zł. z czego 25 tys. zł Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Malej Infrastruktury Sportu  i Rekreacji o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności.

W ramach siłowni zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W ramach strefy relaksu strefę wyposażono w ławeczki oraz stoliki do gry planszowej. Zadbano również o urządzenie terenu w zieleń poprzez nasadzenie krzewów i drzewek ozdobnych oraz trawników.

Więcej „Oddanie do użytku Strefy Aktywności!”

W dniu 16 października 2019 r. w Budynku Wielofunkcyjnym w Zasowie ogłoszono wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Gminne miejsca historyczne w barwach jesieni”. Komisja w składzie: Agata Dziedzic – przewodnicząca komisji oraz członowie komisji Agnieszka Weryńska-Przybyś oraz Krzysztof Pietrucha po obejrzeniu 131 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs, przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Więcej „„Gminne miejsca historyczne w barwach jesieni””

W dniu 16 października 2019 r. w Budynku Wielofunkcyjnym w Zasowie odbył się Gminny Konkurs Pieśni Religijnej i Patriotycznej, którego organizatorem było Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. W Konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu gminy Żyraków, którzy zaprezentowali się zarówno w występach indywidualnych jak i zespołowo. Przewodniczący komisji Pan Paweł Kmiecik wraz z członkami komisji Panią Stefanią Szubą oraz Panem Krzysztofem Prokopem kierując się odpowiednimi kryteriami oceny dokonali następującego wyboru w poszczególnych kategoriach:

Więcej „Gminny Konkurs Pieśni Religijnej i Patriotycznej”

Zapał twórczy uczniów i nauczycieli, pozytywna motywacja do pracy, duch rywalizacji, i jak przystało na spotkanie z twórczością Wisławy Szymborskiej, poczucie humoru – wszystko to towarzyszyło „Podchodom literackim” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Górze Motycznej we współpracy z Zespołem Szkół w Nagoszynie, grupą nieformalną polonistów „Niektórzy” oraz CKiP w Żyrakowie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Żyraków.

W zabawie z literaturą wzięli udział przedstawiciele 9 szkół z terenu gminy Żyraków, w tym SP w Górze Motycznej, SP w Korzeniowie, SP w Mokrem, ZS w Nagoszynie, ZS w Straszęcinie, SP w Wiewiórce, SP w Woli Wielkiej, SP w Zasowie, ZS w Żyrakowie.

W programie spotkania było kilka konkurencji, w tym „Nadaj nowe życie codziennej prasie”, czyli wspólne wykonanie kolaży przez drużyny uczniów i nauczycieli. Powstały barwne, czasami humorystyczne kompozycje, których idee zaprezentowali liderzy grup. Nie zabrakło w tych prezentacjach języka poezji i nawiązań do twórczości Szymborskiej. Była to rozgrzewka przed kolejnym zadaniem – „Nie hejtuję, tylko lepiejuję”, czyli układaniem limeryków na wylosowany temat. Na wzór „lepiejów” poetki powstały humorystyczne, czasem refleksyjne wierszyki, m.in. na temat szkoły, gminy Żyraków, telewizji, Internetu, mody, kulinariów, sportu. W następnej konkurencji, „Znaszli ten wiersz?” uczniowie już samodzielnie wykazali się bardzo dobrą znajomością konkursowych wierszy, w większości rozpoznając bezbłędnie fragmenty przytoczonych utworów. Drużyny świetnie sobie poradziły również z ułożeniem z puzzli portretu Wisławy Szymborskiej, a także odnalazły rzeczy, które stały się lirycznymi bohaterami wierszy noblistki.

Zadania przygotowane przez organizatorów wymagały nie tylko kreatywności i wiedzy, ale również szybkości wykonania. Zgodnie z zasadami podchodów, korzystając ze wskazówek, liderzy drużyn szukali kopert z zadaniami umieszczonych w różnych częściach szkoły.

Więcej „Z Szymborską Gminie Żyraków po drodze”

Spotkanie z seniorami wsi Nagoszyn

W sobotę 19 października w Domu Ludowym w Nagoszynie odbyło się spotkanie integracyjne miedzypokoleniowe z seniorami tej wsi, którego organizatorem było KGW „Kreatywne Kobiety”. Imprezę uświetnił występ dzieci z kl 1 szkoły podstawowej oraz Zespół Pieśni i Tańca Igloopolanie. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w spotkaniu, a w szczególności seniorom za tak liczne przybycie i zaszczycenie nas swoją obecnością.

Więcej…

 

Do góry