Jesteś tutaj:

Dzień: 13 listopada 2019

W Górze Motycznej spotkały się całe pokolenia rodzin, by uczcić 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przypominali miniony czas i ludzi – sprawców rzeczywistości, w której przyszło żyć współczesnym pokoleniom. Przywoływali pamięć o bohaterach walk o Polskę: Stanisława Mroczkę – podoficera Armii Krajowej, poległego w walce z batalionem SS w obronie Gumnisk, Józefa Dziurgota, starszego ułana 2 Korpusu Polskiego, żołnierza walczącego pod Monte Cassino, Jana Szubę, żołnierza AK, uczestnika akcji Burza, poległego w walce z  Niemcami i innych mieszkańców Góry Motycznej, którzy służyli Polsce, walcząc o jej suwerenność, ale również tych, którzy codzienną pracą budowali dobro wspólne Małej Ojczyzny.

„Postanowiliśmy jeszcze raz podkreślić, że święto niepodległości to radosne przeżywanie odzyskania wolności przez Polaków, dlatego w Górze Motycznej mieszkańcy całej gminy śpiewali radosne pieśni patriotyczne z Gminną Orkiestrą Dęta pod batutą Grzegorza Steca. ” – mówił Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka. Ziemia zadudniła i zatrzęsła się, bo z serc ponad 200 osób zgromadzonych na sali miejscowej szkoły wybrzmiały pieśni wszystkim znane. Dało się zauważyć w Górze Motycznej, że mieszkańcy gminy Żyraków dzisiaj podczas wspólnego świętowania chcą czuć się wspólnotą. Chcą razem śpiewać, razem przeżywać wyjątkowe chwile, razem świętować, razem chcą być częścią tych wydarzeń, stąd tak duże zangażowanie społecznosci lokalnej:  Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, Rady Rodziców tejże szkoły, Sołectwa Góry Motycznej, Parafii pw. Chrystusa Króla w Górze Motycznej, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki”, Ochotniczej  Straży Pożarnej w Górze Motycznej Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Górze Motycznej. Wspierani przez CKiP w Żyrkowie i Gminną Orkiestrę Dętą pod batutą Grzegorza Steca twierdzą, że razem można góry przenosić. Przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Wanda Ostafin z entuzjazmem definiowała współczesny patriotyzm, który odpowiada na codzienne wyzwania i realizuje codzienną pracą sny wielu pokoleń patriotów o budowaniu własnego suwerennego państwa. Mimo, że świąteczny ceremoniał nakłada na organizatorów określone zadania, to tu patos i powaga Święta Niepodległości mieszały się ze spontanicznością i entuzjazmem młodego pokolenia, które przy marszach patriotycznych tańczyło a pieśni i piosenki w ich wykonaniu zachwycały. Podczas obchodów Niepodległości można było zobaczyć wystawę prac Dany Poloniaszek.

Więcej „Lokalni bohaterowie w roli głównej”

 

 

Współczesna kultura nie jest przychylna poezji, bo bombardujące nas reklamy, dwudziestoczterogodzinne programy informacyjne uczyniły nas niewolnikami okradanymi z tego, co nie do odzyskania – czasu. Deficyt czasu to znamię XXI wieku, w którym nie ma miejsca na poezję, bo poezja to chwile refleksji i zadumy, które wymagają skupienia. Poezja stawia nowe pytania i próbuje na nie znaleźć odpowiedź, nawet jeśli to niemożliwe.  

Czy ktoś w dzisiejszych czasach wierzy w siłę poezji? Czyżby kochali ją sami twórcy? A może dostrzega się jej moc, jeśli Nobel przypadnie poecie. A jeśli jest potrzebna to komu i po co?  Na te pytania bez wątpienia znają odpowiedzi uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Działa mistrzów pod lupą – Wisława Szymborska 2019” pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Żyraków, który odbył się 7 listopada 2019r. w gościnnych progach restauracji Campari w Górze Motycznej.

Młodzi wykonawcy w lirykach Wisławy Szymborskiej  dostrzegli i docenili siłę poezji Noblistki, która w codziennej szarości świata odnajdywała piękno. Młodzi artyści udowodnili , że poezja pozwala odkryć swoje wnętrze. „Mówiąc językiem poezji, można wzbogacać i kształtować osobowość młodego człowieka” – podkreślała Anna Książek, jedna z grupy nieformalnej polonistów „Niektórzy”.

„Na początku było Słowo…” a poezja jest szczególnym  rodzajem słowa, które wybrzmiało podczas zmagań konkursowych. Najbardziej interesujące prezentacje spośród 59 uczestników wskazało jury w składzie: Dominika Migoń instruktor teatralny MOK Dębica, Grzegorz Stec – dyrygent, Stefania Szuba – animator kultury, polonistka,  Monika Biziuk – piosenkarka, są to: Julia Knych (ZS w Żyrakowie),  Aleksandra Szuban (SP Cmolas), Zuzanna Bernacka (SP Jasło),  Natalia Żegleń (SP Jasło), Zuzanna Czerniak (SP Korzeniów), Bartosz Kamiński (SP Pruchnik), Izabela Szymona (SP Góra Motyczna), Michał Wawrzonek (SP nr 8 Dębica), Klaudia Sak (ZS Nagoszyn), Aleksandra Świder (CKiB Gminy Dębica), Wiktoria Marek (SP Straszęcin), Marcelina Pisarz (SP Wiewiórka), Martyna Stec (SP Pruchnik), Ewelina Hanula (SP Jasło). 

Przedstawiciele organizatorów konkursu: Wójt Gminy Żyraków, grupa nieformalna polonistów „Niektórzy”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, Zespół Szkół w Nagoszynie, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie nie kryją zaskoczenia tak dużym zainteresowaniem konkursem i tak wysokim poziomem prezentacji konkursowych. 

Organizację konkursu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gmina Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A

 

Pieniądze pozyskała grupa nieformalna polonistów „Niektórzy”, zaś realizacja działań odbywa się pod egidą CKiP w Żyrakowie. 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizują konkurs „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2018r. do listopada 2019r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

  1. „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:
  2. uczeń szkoły podstawowej,
  3. uczeń szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,
  4. „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:
  5. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

           O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 10 grudnia 2019 roku  w DKiK „Kosmos” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie

www.uwierzwsiebie.pl

 Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie  II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

Regulamin Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej

Formularz Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej

                                                                 Prezes Stowarzyszenia  „Uwierz w siebie”

 Marta Czekaj

Do góry