„Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizują konkurs „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2018r. do listopada 2019r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

  1. „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:
  2. uczeń szkoły podstawowej,
  3. uczeń szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,
  4. „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:
  5. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

           O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 10 grudnia 2019 roku  w DKiK „Kosmos” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie

www.uwierzwsiebie.pl

 Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie  II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

Regulamin Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej

Formularz Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej

                                                                 Prezes Stowarzyszenia  „Uwierz w siebie”

 Marta Czekaj