Jesteś tutaj:

Dzień: 10 lutego 2020

DLA KOGO POMOC PRAWNA?
Dla każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
!!! U W A G A: Uzyskanie porady wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty pod numerem telefonu:
690 901 136
Telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 11:00.

ZAKRES NIODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
• sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym,
• nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 01.01.2020 r.),
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Z WYJĄTKIEM przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Przykład: analiza umowy najmu mieszkania – prawnik sprawdzi czy dokument nie zawiera postanowień sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Więcej „Nieodpłatna pomoc prawna – 2020”

W dniu dzisiejszym tj 08-02-20, odbyło się coroczne Zebranie Sprawozdawcze OSP Bobrowa. W 2019 roku nasza jednostka uczestniczyła w 34 akcjach z czego 27 akcji to zagrożenia miejscowe, a 7 to pożary. Nasza OSP w ubiegłym roku była również organizatorem Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych, w których to nasze druhny wygrały w swojej kategorii a druhowie zajęli 4 miejsce. Byliśmy aktywni również w życiu społecznym, samorządowym braliśmy czynny udział w uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Obyśmy się wszyscy spotkali za rok w dobrym zdrowiu i poczuciu dobrze wypełnionej służby!

Więcej „Zebranie Sprawozdawcze OSP Bobrowa”

9 lutego br. w budynku naszej remizy OSP, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

Wśród zaproszonych gości byli obecni:
– Komendant Powiatowy PSP w Dębicy bryg. Krzysztof Marek,
– Wójt Gminy Żyraków a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie Pan Marek Rączka,
– Zastępca Wójta Gminy Żyraków Pan Grzegorz Reguła,
– Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie Pani Maria Bodzioch,
– Komendant Gminny OSP w Żyrakowie druh Marcin Świerk,
– Sołtys Sołectwa Nagoszyn Pani Stefania Grzyb,
– Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Wiesław Lada.

Przed rozpoczęciem zebrania przedstawiciel firmy Mentor Ubezpieczenia dla OSP przedstawił i zapoznał zebranych z ofertą ubezpieczeń prywatnych i służbowych dla strażaków.

Zebranie Sprawozdawcze miało na celu podsumowanie działalności jednostki za poprzedni rok. Przedstawiono sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przedstawiony został również projekt planu działalności i planu finansowego na rok 2020. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

  Więcej „Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019”

5 lutego 2020 r. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka uczestniczył w XIII Forum Ekonomicznym Europa-Ukraina w Rzeszowie. Było to spotkanie z gminami partnerskimi z ukraińskiego obwodu Czernihowskiego w celu zapoznania się z aktualnymi relacjami polsko-ukraińskimi na poziomie rządowym, wojewódzkim i gminnym.

 

  • dwa razy więcej ulg podatkowych – dzięki podpowiedziom systemu
  • gwarancja 100% poprawności obliczeń – zapewniona w regulaminie usługi
  • prosta obsługa i proste pytania – bez cytowania ustaw i języka prawnego
  • obsługa wszystkich druków PIT – rozliczysz nawet najbardziej nietypowe przychody
  • wystawiamy oficjalne UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet
  • przyspieszony zwrot podatku – otrzymasz już w 45 dni
Przekaż 1% w gminie Żyraków

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”
prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Do góry