Jesteś tutaj:

Dzień: 16 czerwca 2020

Żyraków , dnia 16 czerwca 2020 rok

         Zwołuję I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żyraków

na dzień 18 czerwca /czwartek / 2020 r.

Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych od nr 1 do nr 7 odbędzie się o godz. 11.00

Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych  od nr 8 do nr 14 odbędzie się o godz. 14.00

Poniższe prezentacje stanowią wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Przedmiotem posiedzenia będą wybory przewodniczącego OKW i jego zastępcy. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień członków OKW  i sprawy organizacyjne oraz przygotowanie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego w obwodach.

 

Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.

Więcej „I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żyraków”

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
  • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
  • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
  • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Więcej „Powszechny Spis Rolny 2020.”

Do góry