Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka raz kolejny z wotum zaufania i absolutorium od radnych gminnych

Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka po raz kolejny z wotum zaufania i absolutorium od radnych gminnych. To wyraz akceptacji rajców wobec informacji przedstawionych przez włodarza w raporcie o stanie gminy i wykonaniu przez niego budżetu w 2019 roku.

Po zdobyciu poparcia radnych wobec pracy na rzecz gminy, wójt Marek Rączka zapowiada, że nie siada na laurach, ale sukcesywnie realizuje zaplanowane wcześniej działania.

Wykonanie raportu o stanie gminy to obowiązek nałożony na samorząd 2 lata temu. To na jego podstawie radni decydują o udzieleniu wotum zaufania włodarzowi, co podobnie jak w przypadku absolutorium, realizowane jest w formie uchwały. Takie dokumenty, nie mając charakteru aktów prawa miejscowego, traktować można jako oświadczenie woli rajców.

Źródło