Jesteś tutaj:

Dzień: 21 września 2020

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „1918 i 1920 Pamiętamy”

WIĘCEJ INFORMACJI

Do góry