Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Zarzecze, 05.01. 2021 r.

                      Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, zainteresowani uczniowie                                

          Uprzejmie informujemy, że w województwie podkarpackim trwa XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży znana dotąd Państwu pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom” a obecnie pod nazwą Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny. W tym roku po raz pierwszy konkurs odbywa się według nowego regulaminu opracowanego przez Komisję ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP a przyjętego – Uchwałą nr 117/22/2019 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 12 grudnia 2019 r. Tytuł tegorocznej edycji konkursu brzmi: „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”. Rok 2021 to rok obchodów 100 – lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Prosimy
o rozpropagowanie konkursu wśród dzieci i młodzieży oraz zapoznanie z regulaminem. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli organizacja konkursu plastycznego odbędzie się podobnie jak w latach ubiegłych – eliminacje wojewódzkie odbędą się w Zarzeczu, powiat przeworski, następnie prace zostaną przekazane do Warszawy na finał centralny. Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe a nauczyciele i dyrekcja szkoły podziękowania za udział.
W powiatach, w których nie odbywają się eliminacje konkursu na niższych szczeblach  prosimy o przesyłanie prac bezpośrednio na szczebel wojewódzki. Zachęcamy do udziału
w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
W związku z tym serdecznie zapraszamy  wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w konkursie. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu.

 

Z pozdrowieniem organizatorzy konkursu

Wiesław Kubicki – wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie

Barbara Szczygieł – dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu

Janina Mamak – koordynator konkursu plastycznego