Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2021

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
 2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis
  w załączniku 2 i 2a do programu).
 3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

          1) Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

          2) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

          3) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

 1. 4. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego
  w programie „Czyste Powietrze”.
 2. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

         1) Wytyczne Komisji Europejskiej,

         2) Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,

         3) Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

 1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze”
  i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
 2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
 3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
 4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

 

Informujemy zainteresowanych Mieszkańców, że na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie, w Urzędzie Gminy w Żyrakowie został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie można uzyskać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 Zadaniem punktu jest m.in.: udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dostępny jest dla Mieszkańców od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7°°-15°°, w pokoju nr 2, telefon 14 6807102, mail: awolska@zyrakow.pl.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 18 maja 2021 roku podjął Uchwałę Nr 277/5526/21 w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” nagroda ta służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim.

Ponadto Konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa
z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga on dodatkowo kreować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w państwie.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa,
 2. Kultura i tożsamość narodowa,
 3. Nauka, edukacja, sport i środowisko,
 4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój, 
 5. Gospodarka, rynek pracy. 

W każdej z wyżej wymienionych kategorii może zostać wyłoniony 1 laureat, który otrzyma nagrodę rzeczową w postaci karty podarunkowej o wartości 5 000 zł (pięć tysięcy zł brutto). Ponadto przewiduje się możliwość przyznania przez Zarząd Województwa wyróżnienia dla jednej organizacji, z każdej kategorii. Wyróżnienie
to będzie również nagrodą rzeczową w postaci karty podarunkowej o wysokości
1 000 zł (tysiąc zł brutto). 

Formularz konkursowy z dopiskiem Nagroda Marszałka należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy z samorządami i organizacjami, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/8289-nagroda-marszalka-ngo-wysokich-lotow-4

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród organizacji pozarządowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
J. Korczak

Tę prawdę w swoje działania wprowadza Gminny Żłobek w Żyrakowie. To miejsce gdzie priorytetem są potrzeby i prawa dziecka.

Zaangażowanie dyrektorki i całej kadry opiekuńczo-wychowawczej w tworzenie środowiska bezpiecznego, kreatywnego i przyjaznego dla podopiecznych zostało docenione w programie „Premia dla Opiekuna” – edycja maj 2021 r., w którym zwycięstwo przypadło Pani Katarzynie Broniec, opiekunce w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.

Pani Katarzyna B. podejmuje wiele aktywności na rzecz środowiska dzieci, które są motorem i motywacją dla całej kadry, a dzięki dobrej współpracy z dyrektorką żłobka możliwe do realizacji.

Dyrektorka doceniając zaangażowanie P. Katarzyny złożyła wniosek opisując w nim działania i nominując ja właśnie do nagrody.

Konkurs „Premia dla opiekuna” został zorganizowany przez I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, którego placówka jest członkiem. Informację o nagrodzie przekazał osobiście prezes Stowarzyszenia Pan Robert Wilczek podczas rozmowy telefonicznej „…W dawaniu nie ma nic przyjemniejszego od uśmiechu, radości na twarzy drugiej osoby. Cieszymy się, że możemy przekazać trochę radości i szczęścia…”

Współpraca żłobka ze stowarzyszeniem daje możliwość poszerzania kompetencji dla opiekunek i reszty pracowników poprzez organizowane liczne szkolenia, wymianę doświadczeń, konkursy oraz stanowi inspiracje do dalszych działań na rzecz dzieci.

Do góry

Skip to content