Konkurs Ekologiczny

Konkurs Ekologiczny dla Szkół Podstawowych  z terenu Gminy Żyraków pod nazwą: „Zbiórka surowców wtórnych: szkła i makulatury

 DEZAKO Sp. z o.o. wraz z Gminą Żyraków ogłasza

Konkurs Ekologiczny dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Żyraków

    –  trwający od 01 września 2021 r. do 24 września 2021 r.

 

W konkursie mogą uczestniczyć Szkoły Podstawowe i Przedszkola

Regulamin konkursu.

 1. zadania podlegające ocenie
 2. Zgromadzenie na terenie Szkół Podstawowych surowców wtórnych: szkła i makulatury
 3. Szkło winno być zgromadzone w workach; makulatura powiązana w paczkach

     – szkło –  worek w kolorze zielonym, po napełnieniu zawiązane

     – makulatura – paczki powiązane sznurkiem.

 1. W dniach 23 i 24 września 2021 roku w godz. od 8 00 do 14 00 należy zgłosić konieczność odbioru zgromadzonych przez poszczególne szkoły zgłoszone do konkursu surowców: typu szkło i makulatura.
 2. Odbiór zgromadzonych surowców z poszczególnych szkół przez Firmę DEZAKO Sp. z o.o. nastąpi w dniu 28 września 2021 roku.
 3. Przy odbiorze będzie dokonane przez Spółkę DEZAKO ważenie zgromadzonych surowców i przekazanie do instalacji celem zagospodarowania
 4. Podsumowanie konkursu.
 5. Po dokonanym ważeniu i odbiorze surowców dokonane zostanie podsumowanie konkursu.
 6. Te szkoły, które zgromadzą największą ilość surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe w wysokości:
  1. miejsce – 1500,00 zł netto
  2. miejsce – 1000,00 zł netto
  3. miejsce – 500,00 zł netto

W ramach środków przeznaczonych na nagrody można zakupić pomoce dydaktyczne, sprzęty szkolne itp. materiały, rozliczane fakturą VAT

 

Podsumowanie konkursu.

 • Po rozstrzygnięciu konkursu wyniki pisemnie zostaną rozesłane do szkół Z ekologią na Ty.
 • Planowany konkurs ekologiczny dla poszczególnych placówek szkolnych rozpoczynający się od 01 września 2021 r. ma na celu wypracowanie przy udziale dzieci i młodzieży szkolnej możliwości uzyskania poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2021 rok dla Gminy Żyraków
 • Szkoły Podstawowe  biorące udział w konkursie mogą odebrać worki do gromadzenia szkła i makulatury w Urzędzie Gminy Żyraków pok. Nr 15