Konkurs fotograficzny dla szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Projekty PROW w obiektywie”.

Tematyka konkursu dotyczy promocji obszarów wiejskich i zaprezentowania projektów sfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Celem Konkursu jest:

  • Promocja Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Zwiększenie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych na temat efektów wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
  • Ukazanie korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście realizowanych operacji ze środkami PROW

Konkurs trwa od 1 września do 31 października 2021 r. Prace oceniane będą w dwu kategoriach wiekowych:

  1. klasy I-IV
  2. klasy V-VIII

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość pozyskania informacji o realizowanych w ramach PROW 2014-2020 projektach na obszarach wiejskich.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest poniżej.

Osobą do kontaktu jest – b.adamska@podkarpackie.pl  tel. 17 747 69 15, 723 700 711

Dla laureatów konkursu przewidzieliśmy atrakcyjne  i wartościowe nagrody.

Serdecznie zapraszamy

WIĘCEJ INFORMACJI