Komunikat dla osób, które złożyły wnioski w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informuje się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w „Uwagach weryfikatora do całego wniosku” (w: https://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl) z dnia 17 listopada br. sformułowało żądanie, by gmina, która do dnia 05 listopada br. złożyła wniosek, dokonała weryfikacji treści oświadczeń pochodzących od osób ubiegających się o udział w projekcie.

W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych do niezwłocznego uzupełnienia wniesionych wniosków o

  • Dane ucznia ubiegającego się o wsparcie (adres, pełna nazwa szkoły, klasa)
  • Potwierdzenie kryteriów zgodnych ze złożonym oświadczeniem (potwierdzenie faktu pracowania w PGR zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR)

Uzupełnienia, o których mowa wyżej, w formie pisemnej należy złożyć w Zespole Obsługi Finansowo Administracyjnej w Żyrakowie do przygotowanego i oznaczonego pojemnika.

O tym, czy indywidualny wniosek zawiera wymagane dane, można dowiedzieć się telefonicznie
(14 682 26 36)