Laboratoria Przyszłości

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Żyraków  skorzystały z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Łączna kwota złożonych wniosków wynosiła  430  tys. zł w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wnioski złożyły wszystkie szkoły i wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Najwyższe dofinansowanie otrzymała szkoła w Straszęcinie 70 tys. złotych, szkoła w Bobrowej, Nagoszynie i Żyrakowie – po 60 tys. złotych, pozostałe szkoły (w Górze Motycznej, Korzeniowie, Mokrem, Wiewiórce, Woli Wielkiej i Zasowie) po 30 tys. złotych.

Wysokość dofinansowania była uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkół.